a
Tìm kiếm

Hoạt Động Boss Vàng Tấn Công

2024-05-20

Boss vàng tấn công

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun

Có 5 loại Hộp Kundun từ +1 tới +5, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau

Sử dụng hộp Kundun bằng cách ném chúng ra đất để nhận về những vật phẩm trang bị có giá trị

Screenshot_20240229-114650.png

Quái vật

Bản đồ

Drop

image-20240229-045331.png

Golden Budge Dragon

  

image-20240229-045454.png

Golden Globin

  

image-20240229-045911.png

Golden Rabbit

  

image-20240229-050057.png

Golden Knight

  

image-20240229-050352.png

Golden Titan

  

image-20240229-050442.png

Golden Soldier

  

image-20240229-051102.png

Golden Devil

  

image-20240229-053543.png

Golden Derkon

  

image-20240229-050555.png

Golden Lizard King

  

image-20240229-051226.png

Golden Vepar

  

image-20240229-053727.png

Golden Tantalos

  

image-20240229-053845.png

Golden Wheel

  

image-20240229-054105.png

Golden Stone Golem

  

image-20240229-054158.png

Golden Crust

  

image-20240229-054317.png

Golden Satyros

  

image-20240229-054416.png

Golden Twin Tail

  

image-20240229-054523.png

Golden Napin

  

image-20240229-054641.png

Golden Iron Knight

  

image-20240229-054736.png

Golden Great Dragon

  

 

Vật phẩm Tải googleplay Tải appstore Tải Giả Lập PC Tải APK
Next