a
Tìm kiếm

Hoạt Động Quảng Trường Quỷ

2024-05-20

Quảng trường quỷ

  • Làm thế nào để vào được Quảng Trường Quỷ

Bạn sẽ phải tạo vé tham gia bằng cách sử dụng Con mắt quỷ, Chìa khó quỷ có cùng cấp độ và một viên Ngọc hỗn nguyên để kết hợp và tạo ra Bức thư của quỷ

Sau khi có đủ các vật phẩm cần thiết, đến đối thoại với NPC Chaos Goblin bên Noria để tiến hành kết hợp

NPC

Nguyên liệu

Thành phẩm

image-20240228-153634.png

image-20240228-153626.png

image-20240228-153700.png

  • Cách tham gia sự kiện

Khi đã sở hữu Bức thư quỷ, đến gặp Charon tại Noria ở địa điểm (172/107)) để tiến vào Quảng Trường Quỷ khi đến thời gian diễn ra sự kiện

image-20240228-154402.png

Các cấp độ yêu cầu của Quảng Trường Quỷ đối với từng nhân vật

DK, DW, ELF, SUM

DL, MG, RF

image-20240228-154459.png

image-20240228-154532.png

Khi đã ở trong khu vực chờ của Quảng Trường Quỷ, bạn phải chờ đợi sự kiện bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tổ đội với những người chơi khác.

Screenshot_20240228-224734.png

Đánh bại từng đợt quái vật cho đến khi kết thúc thời gian để nhận phần thưởng

Screenshot_20240228-224946.png

Vật phẩm Tải googleplay Tải appstore Tải Giả Lập PC Tải APK
Next